Qraia CRM

Ervaringen van een Qraia CRM-gebruiker III

Met in gedachten de welverdiende vakantie die voor velen voor de deur staat wil ik deze blog wijden aan het idee van vrijheid die dit CRM-systeem voor menigeen zou kunnen betekenen. Vanzelfsprekend denk je in eerste instantie daarbij aan de tijd die vrijkomt voor andere zaken wanneer je eenmaal met het systeem werkt. Het besparen van tijd is ten slotte een van de doelstellingen van Qraia CRM. 

 

Vrijheid en CRM

 

Maar ja, wat is vrijheid in de context van een CRM-Systeem? In algemene zin zou je vrijheid volgens Wikipedia kunnen omschrijven als ‘de mogelijkheid om naar eigen vrije wil te handelen’. Dit is natuurlijk een zeer algemene omschrijving die zeker niet volledig is, maar het geeft wel aan dat de essentie ligt in de ‘vrije wil’. Het CRM-systeem zou je dus naar eigen vrije wil kunnen gebruiken.

 

Maar het gaat hier uiteraard om de invulling van het systeem en wat dat zou kunnen opleveren. Ik schreef in de vorige blog al dat mijn ‘corebusiness’ schrijven is en dat ik het Qraia CRM-systeem inmiddels een aantal weken eigen aan het maken ben. Ik was eerst best wel sceptisch tegenover het gebruik van een dergelijk systeem. Want wat moet een schrijver nou met zoiets?

 

Nu, na een korte periode van inwerken moet ik eerlijk zegen dat het mij goed bevalt, want door het verbeterde overzicht in mijn contacten en taken heb ik meer rust in mijn hoofd en kan ik meer tijd besteden aan andere zaken die er voor mij ook toe doen. Ik ben er zeker van dat dit ook zal gelden voor veel mede-freelancers, ZZP’ers, ondernemers en andere gebruikers.

 

Een kort voorbeeld vanuit mijn eigen situatie: vorige week was ik bezig met een artikel waarbij ik verschillende mensen enkele vragen moest stellen om een bepaald standpunt duidelijk te maken. Ik had een label gemaakt en kon daaronder alle notities, antwoorden van de geïnterviewden en verdere contacten groeperen zoals ik zelf voor ogen had. Heel overzichtelijk allemaal. Deze manier van werken gaf me ruimte en rust zodat ik me weer op andere zaken kon richten.

 

Win-win situatie

 

Eigenlijk is het gebruik van een degelijk CRM-systeem, kort gezegd, een heuse win-winsituatie, omdat je efficiënter werkt én het levert gewoon tijdwinst op. En daarmee komen we weer op de besteding van die tijd. In het kader van de vakantieperiode die is aangebroken zal voor velen van ons die invulling niet al te moeilijk zijn. Toch zijn er genoeg workaholics die moeite hebben met het tijdelijk afscheid van het werk. 

Tegen workaholics en andere would-be freelancers, ZZP’ers en ondernemers, die nog geen simpel CRM-Systeem gebruiken, zou ik zeggen: begin eraan en geef je hoofd meer rust en ruimte zodat het reguliere werk en je vrijetijdsbesteding (nog) meer kwaliteit krijgen. Het hoeft volgens mij geen betoog dat die kwaliteit op de korte of lange termijn een positief effect kan hebben op veel facetten van het ondernemerschap.

 

Natuurlijk geldt voor iedereen, zoals de verkorte versie van de definitie luidt: alleen uit eigen vrije wil.

Aan het eind van deze blog is het nu tijd om het label rondom dit verhaal – blog CRM-systeem vrijheid – af te sluiten en over te gaan op een andere orde van de dag. In een volgend blog, na de vakantie, kom ik terug op verdere functies van het systeem.

Subscribe to Our Newsletter


Recent Posts

Scroll to Top